Bildnummer: E378 Kategori: Privatpersoner Ort: Kolbäck
Plats: Gamla Oxelby Tid: Ca 1927 Fotograf:
Motivbeskrivning: Familjen Hjalmar och Vilhelmina Hjelm.
Främre r: Nils, Vilhelmina, David, Hjalmar, Evert.
Bakre r: Olov, Sven, Märta, Karl-Ivar, Sigurd, Erik.
Huset låg västerut från Kolbäcks kyrka i backen på andra sidan järnvägen till Eskilstuna. Huset brann någon gång under 1930-talet.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se