Bildnummer: E412 Kategori: Privatpersoner Ort: Kolbäck
Plats: Bankhuset i Cafébacken Tid: 1940-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Personal på Handelsbanken.
Lilly Gustavsson, Thure Stenius, Elon Hult.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se