Bildnummer: G130 Kategori: Privatpersoner Ort: Kolbäck
Plats: Pilbo Tid: Omkring 1930 Fotograf: Karl Andersson
Motivbeskrivning: Hildur Andersson med barnen Inga, Erik och Sven
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se