Bildnummer: G212 Kategori: Privatpersoner Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 8 december 1968 Fotograf:
Motivbeskrivning: Julius Laurs 60 års dag.
Familjen Julius Laur, hustrun Minna och barnen Valve och Rein kom som flyktingar från Estland och bosatte sig i Kolbäck. Julius arbetade på Amsta Gård. Sonen Rein omkom vid m/s Estonias haveri.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se