Bildnummer: G24 Kategori: Privatpersoner Ort: Kolbäck
Plats: Håskesta Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Jan Karls Ida i Håskesta.
Ida var s.k. hjälpgumma i gårdarna bl. a. i Brunna där Alma och Emil Gustavsson bodde när Adolfina hade gården.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se