Bildnummer: G266 Kategori: Privatpersoner Ort: Bredmossen
Plats: Bredmossen Tid: Före 1920 Fotograf:
Motivbeskrivning: Familjen Eriksson framför deras hus i Bredmossen.
Basen för Bredmossen Arvid Eriksson sittande med sönerna Inge och Alvar bredvid sig.
Hustrun Maria med dottern Magda i handen. Yngsta dottern Nanna var ännu inte född.
Då Arvid gick i pension tog Alvar vid som bas över Bredmossen.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se