Bildnummer: B2203 Kategori: Skolor Ort: Kolbäck
Plats: Yllesta Tid: Ev. 1921 Fotograf:
Motivbeskrivning: Skolkort
Nedre r: ?, Ture Stenius, Erik Avelin, Karl Velander, Curt Svanström, Nils Johansson, Leon Stenius, Ivan Karlsson,
Nils Eriksson, Inga Karlsson, Allan Eriksson, Linnea Eklund, Gustav Avelin, Artur Rehnkvist, Arne Karlsson, ?.
Andra r: ?, ?, ?, Margit Lindvall, Agda Ramström, Signe Östman, Hilda Andersson, Marta Larsson, Eva Gustavsson,
Ellen Johansson, Rut Larsson.
Tredje r: Alice Johansson, Alrik Ramström, John Meijer, Karl Eklund, Hildur Avelin, Ivan Eriksson, Magnus Gustavsson, Ture Gustavsson, Erik Eklund, Bertil Strömbäck, Göte Eriksson, Gösta Eriksson, Anund Eriksson, Knut Björklund lärare, ?, Evert Andersson, ?, Erik Karlsson, ?, ?.
Fjärde r: Mary Lindvall, Lisa Pettersson, Siri Larsson, Elsa Delbom, Greta Tibbling, Svea Pettersson, Karin Uddberg.
Till bildvalet Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se