Bildnummer: B2461 Kategori: Skolor Ort: Strömsholm
Plats: Strömsholm Tid: 1930 Fotograf:
Motivbeskrivning: Klass 5 – 6. Storskolan.
Första r: Inga-Britta Lagerkvist, Nancy Gustavsson, Ragnhild Sund, Irma Eklund, Maj Modin, ?, Ingvar Gustavsson,
Nils-Erik Mattsson, Uno Pettersson, Per-Ivar Ahlström, Lennart Eek, Ernst Pettersson, ?, ?, Harald Söder, Bengt Dahl, Karin Persson ?.
Andra r: Göran Vaxberg, ?, ?, ?, Henry Mattsson, Lennart Rosendahl, ?, Karl-Johan Söderlund, Karl-Erik Gustavsson, Nils Gustavsson, Lars-Erik Jansson.
Tredje r: Stefan Irnell lärare.
Övriga namn inte numrerade: Karl Stål, Elon Andersson, Allan Andersson, Sven Vallin, Artur Andersson, Knut Ferngren, Karl-Tore Karlsson.
Till bildvalet Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se