Bildnummer: B2501 Kategori: Skolor Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkskolan Tid: 7 sept. 1954 Fotograf:
Motivbeskrivning: Klass 4.
Nedre r: Rolf Jönsson, Kathe Lindgren, Ingegerd Lindberg, Birgitta Hellgren, Åsa Borg, Anna-Lena Nordgren,
Yvonne Andersson, Maud Andersson, Berit Pettersson, Ronny Nyberg.
Övre r: Tommy Flyving, Andreas Eriksson, Roger Pettersson, Peter Andersson, Leif Öhlander, Stefan Kedfelt,
Leif Nordström, Roger Näsling, Kent Söderstedt, Kjell Pettersson, Jan Nordström, Per-Olov Olsson, Lennart Nilsson, Harry Morberg lärare.
Till bildvalet Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se