Bildnummer: B2507 Kategori: Skolor Ort: Kolbäck
Plats: Tunboskolan Tid: 1963/64 Fotograf:
Motivbeskrivning: Klass 9G.
Nedre r: Marianne Wittink, Katarina Mörtberg, Britt-Inger Carlsson, Kerstin Darj, Kerstin Barkman,
Vivianne Andersson, Ulla Larsson, Gun Gustafsson, Margareta Hedlund, Kerstin Drugge, Kristina Westberg,
Ulla Nilsson.
Övre r: Leif Olsson, Lars-Åke Jonsson, Kenneth Andersson, Staffan Permstedt, Per-Åke Morberg, Tommy Persson, Bengt Torelli, Tommy Gunstad, Roland Alfredsson, Stig Juvel, Lars Wahlberg, Mikael Wenna, Björn Rask,
Jan-Erik Persson, Kjell Karlsson, Kent Sjöström, Gunnar Nygren.
Till bildvalet Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se