Bildnummer: B2595 Kategori: Skolor Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäcks Folkskola Tid: 1931 Fotograf:
Motivbeskrivning: Skolklass.
Första r: Margit Olsson, Asta Johansson, Nanna Lindkvist, Rut Andersson, Karin Karlsson, Britta Sjölund.
Andra r: Stig Gustafsson, Eivor Schinkler, Sonja Karlsson, Anny Engström, Svea Uddberg, Birgit Andersson,
John Olsson, Lennart Bigenius.
Tredje r: Artur Pettersson, Gunnar Andersson, Erik Gartz, Ivar Lindblom, Erik Fryklund, Nils Gustavsson, Allan Öberg.
Fjärde r: Eric Karlsson, Harry Andersson, Ernst Lindblom, Carl-Johan Uddman lärare.
Till bildvalet Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se