Bildnummer: E37 Kategori: Skolor Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkskolan Tid: 1931 Fotograf:
Motivbeskrivning: Klass 6.
Nedre r: Anders Gråberg, ?, ?, ?, Artur Pettersson, Erik Gartz, Allan Öberg, Stig Gustavsson, Erik Karlsson,
Pär-Arne Andersson.
Andra : Gunnar Andersson, Birgit Andersson g. Boström, ?, ?, Kerstin Andersson, Svea Uddberg ?.
Tredje r: ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, Ingvar Örn, Carl-Johan Uddman lärare.
Fjärde r: ?, Sune Pettersson, ? Lindholm, ?, ?, Gustav Nordgren.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se