Bildnummer: E4 Kategori: Skolor Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkskolan Tid: 10 juni 1950 Fotograf:
Motivbeskrivning: Avgångsklass. Skolresa till Göteborg.
Nedre r: Lars Söderlund, Fred Svedin, Sven Andersson, Björn Nilsson, Kjell Pettersson, Elov Mårtensson, Erik Ahlström, Rolf Edvardsson, Per-Göran Hedström, Torbjörn Segerström, Rune Thunman, Karl Hals, George Johansson, Hans Stenström.
Övre r: Torsten Nilsson, Ann-Mari Sulzer (Gustavsson), Eila Everäng (Rytkönen), Erik Johansson lärare, Anita Broman (Wallin), Ulla Gustavsson (Fredriksson), Irma Johansson (lärarens fru), Gun Näsling (Holm), Gerd Pettersson (Julin), Inger Linden (Skarman), Laila Larsson (Sjöström), Gunilla Tael (Andersson).
Till bildvalet Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se