Bildnummer: E5 Kategori: Skolor Ort: Kolbäck
Plats: Yllesta Tid: 1949-50 Fotograf:
Motivbeskrivning: Klassträff.
Nedre r: Viran Söderberg, ? Vinkler, Britta Söderberg, Ann-Marie Eriksson, Elin Björklund, Knut Björklund, ?, Naimi Uddberg, Karin Svan, Ulla Pettersson, Gunborg Karlsson.
Andra r: Alice Johansson, Ellen Tibbling, Greta Tibbling, Kerstin Karlsson, Ingegerd Söderlund, Margareta Johansson, Rut Söderberg, Astrid Pettersson, Rut Larsson, Anna-Lisa Berggren, Inez Eriksson.
Tredje r: Anna-Lisa Pettersson, Birgit Johansson, ? Rehnkvist, Berta Andersson, ?, Sonja Ekberg-Nejdstrand,
Doris Larsson, Ing-Mari Fredriksson, Ingegerd Eriksson, Arne Olsson, ?.
Fjärde r: Sune Larsson, Gösta Johansson, Carl-Åke Falk, Sonja Falk, Agda Olsson-Westman, ?, ?, Evert Andersson, ?, Uno Pettersson, ?, ?, Inez Ekberg-Oppstedt, Carl Eklund, ?, ?.
Femte r: Nils Johansson, Stina Eklund, Per Eriksson, Mattis Svan, Arne Ullström, Holger Berggren, Bengt Pettersson, Knut Eriksson, Allan Basth, Rut Falk, Märta Larsson, Brita Petersson, ?, ?, Asta Olson, Karl-Verner Fredriksson, Kerstin Gustavsson, Gunnar Ramström, Birgit Ullström (f. Pettersson), son till Kerstin och Per Olof Björklund,
Kerstin Björklund.
Sjätte r: ?, Stig Wisell, Åke Gustavsson, Hjalmar Nilsson, Tage Gustavsson, Kjell Uddberg, Karl Axel Johansson,
Ryno Falk, Bertil Uddberg, Bertil Strömbäck, Ellen Lundin, Uno Karlsson, Herbert Gustavsson, Isidor Larsson,
Per-Olof Björklund.
Till bildvalet Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se