Bildnummer: G104 Kategori: Skolor Ort: Kolbäck
Plats: Centralskolan Tid: 1962 Fotograf: Oscar Eilert, Strömsholm
Motivbeskrivning: Avgångsklass 9 G.
Nedre r: Monica Träskvik, Annika Magnusson, Ann-Margret Nilsson, Agneta Karlsson, Gun-Britt Thunström,
Birgitta Skoog, Inger Fernström.
Övre r: Rolf Christman, Roland Gustavsson, Leif Pettersson, Rose-Marie Johansson, Monica Johansson,
Birgitta Andersson, Agneta Svensson, Solveig Larsson, Britt Nilsson, Gertrud Lindmark lärare, Ingrid Johansson,
Helena Belka, Gunnel Fagerberg, Kerstin Karlsson.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se