Bildnummer: G105 Kategori: Skolor Ort: Kolbäck
Plats: Centralskolan Tid: 1962 Fotograf:Eilert
Motivbeskrivning: Klassfoto 9A
Främre r: Margareta Palm, Gunilla Ericsson, Solveig Cederholm, Gunilla Hellström.
Bakre r: Göran Vallberg, Lennart Bergström, Anders Säfström, Thorsten Ekdahl, Kjell Velander, Lars Käck,
Rolf Andersson, Anders Eklöf, Bo Dufva, Klassföreståndare Olle Strömberg.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se