Bildnummer: G286 Kategori: Skolor Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkskolan Tid: 1945 Fotograf: Gustaf Åhman
Motivbeskrivning: Bakre raden: Olle Gravell, Börje Vidh, Sten Andersson, Lärare Erik Johansson, Hans Danielsson
Hans Andersson, Sune Åsén, Lars Andersson
Mittenraden: Berit Karlsson, Sigrid Sjöholm, Kerstin Andersson, Mary Lindqvist, Britta Segerström,
Ingrid Karlsson, Marianne Dahlberg, Karin Bergström, Dagny Ekberg, Siv Bergman
I gräset: Cå-Ve Erixon, Karl-Axel Svennberg, Nisse Johansson, Yngve Gustavsson, Lasse Johansson,
Sven-Åke Andersson
  Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se