Bildnummer: G317 Kategori: Skola Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkskolan Tid: 1948 Fotograf:
Motivbeskrivning: Identifierade: Torsten Nilsson, Rolf Jansson, Rolf Edvardsson, Evert Stillman, Björn Nilsson,
Stig Larsson, Erik Johansson kantor, Åke Sellen, Rune Thunman, Margareta Eriksson, Gun Holm, Siv Gertman,
Gunilla Andersson, Anita Vallin, Laila Sjöström, Ulla Gustafsson och Karin Johansson
  Till bildregistret. Inlämnat: Rolf Jansson
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se