Bildnummer: G357 Kategori: Klasskort Ort: Kolbäck
Plats: Tid: 1944 Fotograf:
Motivbeskrivning: Identifierade personer: Kerstin Söderberg, Sonja Andersson, Linnéa Johansson, Lizzie Ruteus,
Gun Bergström, Lars Glas, Barbro Larsson-Ekstedt, Gunnel Eklund, Majhild Bohlin-Andersson, Sonja Larsson,
Rolf Gustavsson, Stig Lundkvist, Eric Johansson, Torbjörn, Sven-Olov Danielsson, Bengt Wisell, Börje Karlsson,
Lars Hjelm
  Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se