Bildnummer: G378 Kategori: Skolor Ort: Kolbäck
Plats: Centralskolan Tid: 1962 Fotograf:
Motivbeskrivning: Klass 8 B. Årskurs 1961/62
Nedre raden: Kent Sjöström, Arne Jansson, Tommy Persson, Kjell Carlsson, Lars-Åke Jonsson, Björn Rask,
Håkan Lundgren, Bo Hedvall
Övre raden: Lärare Georg Ånnhagen, Birgitta Olsson, Christina Nyberg, Ann Olsson, Ulla Larsson, Birgitta Pettersson,
Gun Gustavsson, Görel Sjuls, Katarina Mörtberg, Eva Hammarström, Majvor Kullinger, Harriet Magnusson
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se