Bildnummer: G400 Kategori: Skolor Ort: Kolbäck
Plats: Tunboskolan Tid: Klass 9 1997 Fotograf:
Motivbeskrivning: Övre raden: Anders Mossberg, Staffan Andersson, Benny Kvist, Tony Korkeamäki, Anders Kullgren, Pernilla Ljungqvist, Rebecca Falksjö, Majid Bajesteh, Håkan Jansson, Mikael Eriksson. Mellanraden: Bertil Johansson (klassföreståndare), Sandra Eriksson, Eva Alola, Johan Söderberg, Susan Johansson, Josefine Braneby, Linnea Ohlsson, Anders Härdevik (klassföreståndare) Nedersta raden: Malin Aronsson, Johanna Sjöberg, Karin Lindgren,
Josefin Bergqvist, Carolina Dumke, Frida Johansson, Christophe Carvenius.
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se