Bildbanken / Skolor

Bildnummer: G470
Kategori: Skolor
Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkskolana
Tid: 1943-44
Motivbeskrivning: Lärare Harry Moberg, ?, Sten Andersson, Börje Wid, Karl Verner Erixon,
Karl Gunnar Pettersson, Erik Karlsson, Hans Danielsson, Sune Osen, Lars Andersson, Olle Gravell,
Inga Karlsson, Karin Bergström, Mary Lingkvist, Gerd Björk, Kerstin Andersson, Birgitta Segerström och Marianne Dalberg.