Bildbanken / Skolor

Bildnummer: G471
Kategori: Skolor
Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkskolan
Tid: 1943-44
Motivbeskrivning: Skolklass: Karl Gunnar Pettersson, Sten Andersson, Olle Gravell, Sune Olsén,
Hans Danielsson, Stig Blank, Lars Andersson, Börje Wid, Karl Verner Erixon, Inga karlsson,
Gun Lindkvist, Gerd BJörk, Kerstin Andersson, Barbro Pettersson, Marianne Dahlberg,
Britta Segerström, Karin Bergström och Erik Karlsson.