Bildbanken / Skolor

Bildnummer: G472
Kategori: Skolor
Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkskolan
Tid: 1940-41
Motivbeskrivning: Skolklass: Börje Wid, Tage Andersson, Sten Andersson, Sune Olsén, Lars Andersson, Elsie Ivarsson, Hans Danielsson, Tore Rundgren, Olle Gravell, Karl Gunna Pettersson, Lars Andersson, Gunnar Zetterström, Karl Verner Erixon, Gerd Gjörk, Gun Lindkvist, Marianne Dahlberg,
Britta Segerström, Inga Karlsson, Marianne Broström, Barbro Pettersson, Kerstin Andersson,
Karin Bergström, Ulla Gråberg, och Erik Karlsson.