Bildbanken / Skolor
Skolklass

Bildnummer: G494
Kategori: Skolklass
Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkskolan
Tid: 1952
Motivbeskrivning: Klass 6:
1:a raden: Stig Lindgren, Rolf Svensson, Göte Normansson, Sune Wretling , Sune Andersson och
Urban Andersson
2:a raden: Leif Bergström, Bengt Knutsson, Paul Larsson och Bo Hedström