SÄBY - MIN HEMBYGD

Jag heter Kurt Larsson och har kommit upp i den åldern att jag idag har ett liv som jag kan blicka tillbaka på. Ett liv som genom yrkesval innebar att jag rest mycket i världen och bott på olika ställen i vårt avlånga land.

Jag har nu sökt mig tillbaka till min fädernegård, där jag växte upp och där min vagga en gång stod. Gården Vallby i Säby socken har i flera generationer tillhört mina förfäder.

Dessa ont slitande bönder har idag avlösts av mig, en modern trottoarbonde nu med den moderna titeln webbmaster på visitkortet.
Vallby Säby 1997

PS
Gården Vallby gick ur släkten Larsson 2003 då jag flyttade till ett bekvämare boende i Kolbäck. Även min hemsida är nu flyttad till Kolbäck. Den huserar på Hembygdsföreningens webbplats med hopp om att den skall överleva mig.
Kolbäck den 2 juni 2019.