Bildnummer: C1378 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Ca 1960 Fotograf:
Motivbeskrivning: Vy över Kolbäck.
I överkant av bilden syns Träförädlingen "Träklypan", vägen från Eskilstuna mot Hallstahammar. Nästa väg är Östra Åvägen och vägen närmast är Gjuterivägen.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se