Bildnummer: C1452 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Ca 1920-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Lantmannaskolan - Gästgivargården. Lantmannaskolan drevs mellan 1913 - 1933
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se