Bildnummer: C1681 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 1962 Fotograf: AB Flygtrafik Dals Långed
Motivbeskrivning: Centrala Verkstadsskolan Kolbäck
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se