Bildnummer: E17 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Linneatorget Tid: 1930 Fotograf:
Motivbeskrivning: Godtemplarlokalen. Personerna okända
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se