Bildnummer: G340 Kategori: Bebyggelse Ort: Strömsholm
Plats: Sofielund Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Sofielunds Vårdhem. Kort historik
1865: "Tysta Skolan" startades i Blåsenberg, Munktorp, av Rudolf David Bruce.
1871: Tysta skolan flyttades till Malmbergstorp vid Strömsholm. Därmed räknas Sofielund som det äldsta vårdhemmet i landet beläget på samma plats.
1872: I årsredovisningen framgår att "anstalten för dövstumma och idioter" vid Strömsholm hade 16 elever.
1879: Tysta skolan blev då så kallad idiotanstalt.
1890: Landstinget tar över.
1987: Sofielunds vårdhem läggs ner.
  Till bildregistret. Se också denna bild.
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se