Bildnummer: G373 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkbyåsen Tid: Fotograf: Eilert
Motivbeskrivning: Åsgården
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se