Bildnummer: G374 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Stiftelsen Tid: 1960-tal Fotograf: Eilert
Motivbeskrivning: Vy från vattentornet
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se