Bildnummer: G71 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Centrumhuset Tid: 2003 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Hembygdsföreningen fick 2003 överta lokalen efter Handelsbanken som flyttade till nya lokaler.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se