Bildnummer: G75 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 2004 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Vallbykyrkan byggdes av Missionsförbundet. Svenska kyrkan övertog byggnaden 2004 som numer är Församlingshemmet Duvan.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se