Bildnummer: S1284 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Vattentornet Tid: 1958 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Vattentornet byggs. Tornet som är 30 meter högt kom att luta 30 cm åt nordväst.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se