Bildnummer: C1447 Kategori: Kanalen Ort: Strömsholm
Plats: Borgåsund Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Gammal vy över hamnen i Borgåsund.
Till vänster utanför bilden ligger idag badblatsen Sotebo. Namnet Sotebo härrör från tiden då ångdrivna pråmdragare lastade den tidens drivmedel, stenkol, från en kaj vid nuvarande badet.
Pråmdragarna hade namn som: Rex, Mimer, Luna, Raketen och Ellen. Ellen tillhörde Rallsta Tegelbruk.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se