2007-02-07 Gamla vägen, nerfart österifrån


2007-03-14 Nya vägen, nerfart österifrån


2007-02-07 Nya vägen, nerfart västerifrån


2007-03-14 Nya vägen, nerfart västerifrån


2007-10-01 Gamla brofästet


2007-10-02 Fundamentet till gamla bron tas bort


2007-11-01 Inget kvar av gamla brofundamentet

Foto: Rune Larsson

Järnvägen