Kolbäcks kyrka         Till startsidan         Flamma stolt  

 

Kolbäcks Musikkår

Musikkåren 52
Kolbäcks Musikkårs spelning i Godtemplarlokalen 1952. Foto Gustaf Åhman.

Nedre r: Tage Pettersson, Bertil Strömbäck. Stig Larsson, Herbert Barkman,
Sten Andersson, Kjell Wretling, Stig Wallberg, Elon Wahlgren, Herbert Andersson, Elov Nilsson
Bakre r: Börje Eriksson, Ivar Barkman, Hilding Arborn dirigent,
Jan Gustav Johansson, Rune Holmin och Östberg .

Kolbäcks Musikkår 60 år.

Under hösten 1949 startade en musikcirkel inom ABF:s lokalavdelning i Kolbäck. Eleverna var 5 till en början men antalet intresserade ökade. Då diskuterades möjligheten att inköpa instrument och försöka starta en blåsorkester.
Man lyckades få ihop lite pengar genom gåvor och insamlingar, och kunde köpa några instrument. En bastuba t.ex. kostade 1700 kr. Det var mycket pengar på den tiden. Kårmedlemmarna betalade 2 kr. i cirkelavgift för individuell träning en kväll i veckan. Sedan var det samspel en kväll i veckan men det var avgiftsfritt.
Studieledarna fanns att få bl.a. från dåvarande Flygets musikkår i Västerås.


Den förste dirigenten var Musikfanjunkaren Hilding Ahrborn. Hans skickliga ledning resulterade i att kåren kunde göra sitt första offentliga framträdande under hösten 1950. Engagemangen kom snabbt igång. 1951 var första spelningen vid majbrasan. En tradition som fortgår ännu.

Under våren hade träning i att gå och spela skett på kyrkskolans gård.
Nu kom det stora eldprovet. Spelningen i demonstrationstågen vid första maj.
Först i Västerås marsch från Stora Torget till Folkets Park sedan i Skultuna marsch runt i samhället, och till sist i Kolbäck marsch från Linnéatorget till Folkets Park.

Det är spelningar som återkommer varje år men platserna har varierat.
Ett annat fast framträdande under alla år är reveljmarschen runt i kommunen på Kristi Himmelsfärds dag. Då är det besök i Mölntorp, Strömsholm, Sörstafors och Kolbäck. Även här varierar platserna lite under åren. Att det har varit populärt är klart.


Förfriskningar har serverats när kåren marscherade förbi.
I början var det tradition att stanna vid Harnestigs i Lyckhem och hos Olga Gartz i Herrevad samt Nordins på kyrkbyn, men många andra har också ställt upp.

Åbinken
Kristi himmelsfärdsdag 2010. Foto Kurt Larsson

Kolbäcks Musikkår har sedan 1950 traditionsenligt spelat i samhället.
Hilding Ahrborn var förste dirigent men om han hade förhinder dirigerade Herbert Andersson som annars spelade trumpet. Herbert blev tidigt vald till "notfiskal" d.v.s. han hade hand om orkesterns noter.

Hösten 1958 kom en ny ledare in i kåren. Det var den nya kommunala musikläraren Gunnar Gårdnäs. Han blev kårens dirigent i över 20 år, och lotsade många elever från musikskolan till musikkåren.

Det behövdes alltid fler musiker.
Vid varje större spelning var det ofta nödvändigt att låna in musiker för att ersätta ordinarie musiker som inte kunde ställa upp på grund av sjukdom eller av personliga skäl. Men även för att förstärka där det fattades folk. Under åren är det många som gästspelat i Kolbäcks musikkår.

Naturligtvis kom flera från Flygets Musikkår i Västerås, men även från andra orkestrar. En som under flera år satt vid trummorna var Ali Bergman från Surahammar.

Den 10 oktober 1959 deltog Musikkåren i invigningen av den nybyggda Linnéabion. Därmed blev Musikkåren först att beträda scenen i den nya lokalen. 2010 spelade musikkåren sin 60 års - konsert på samma scen.

Den 16 nov. 1960 lämnade Börje Eriksson orkestern, där han spelat bastuba från starten. På grund av sjukdom orkade han inte längre. Börje var även ordförande i kårens styrelse, som nu måste väljas om. Den nya styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförenade Ivar Barkman
Sekreterare Bertil Strömbäck
Kassör Stig Larsson
Ledamot Herbert Andersson
Ledamot Sten Andersson
Ledamot Nils Kjellberg
Ledamot Gunnar Gårdnäs

10 års jubileum firades den 20 nov. 1960 i Linnéabiografen.
Som gäst fanns Hilding Ahrborn som komponerat en marsch tillägnad Kolbäcks Musikkår.
Musikkåren framförde en jubileumskonsert som fick mycket applåder av den fulltaliga publiken.

Under 1961 startade ett utbyte med Kungsörs Hemvärns musikkår. Man genomförde gästkonserter hos varandra och spelade även gemensamt. Ett samarbete som sträckte sig under många år.

1963 genomförde kåren sin första utlandsturné. Resan gick till Finland. Under den veckan genomfördes fler konserter bl.a. i Lappfjärd.
Verdal i Norge besöktes 1981 och 1990. En ungdomsorkester från Verdal var på besök1986.

Ett stående engagemang under alla år är spelning i Kolbäcks kyrka vid juletid. Även vid sommargudstjänsterna har kåren spelat många gånger.
Under de senaste åren har kåren arrangerat Tedans i Linnéagården.
Dirigenter har varit

Hilding Ahrborn 1950 – 1958
Gunnar Gårdnäs 1958 – 1982
Sven-Erik Vickström 1982 – 1985
Kjell-Ove Ericson 1985 – 1997
Jenny Hägg 1997 – 2003
Mikael Nyvelius 2003 – 2005
Susanne Åhlström/Dahl 2005 -

Drillflickor
Under 1980 talet startade en grupp drillflickor som framträdde vid kårens spelningar.

Lite kuriosa
1955 marscherade kåren till Vänsta för att ta farväl av Tage (Gandhi) Pettersson som skulle emigrera till Kanada. Tage var en av initiativtagarna till orkestern och spelade ventilbasun.

Den 28 sept. 1959 samlades musikkåren kl. 5 på morgonen för att marschera till Herrevad och gratulera baritonisten Ivar Barkman som fyllde 50 år. Gunnar Gårdnäs hade komponerat en marsch till jubilarens ära. Ivar Barkman var en drivande kraft i kåren och hade lagt ner mycket arbete för att få ekonomin att gå ihop.
Timlönen för en studieledare i musik var 1952 8 kr. i timmen.

Två som var med från början och spelade i 50 år var Stig Larsson och Sven-Erik Baarman.

Hilding Ahrborn försökte få lite stil på orkestern och tyckte inte om att många stampade takten på olika sätt.
Hilding: "Titta på Bertil Strömbäck det syns inte alls att han stampar."
Bertil: "Det beror på att jag har så stora skor"

60 år
Kolbäcks Musikkårs Jubileumskonsert 2010-11-13 Foto: Rune Larsson

Deltagare: I första raden från vänster:
Aino Lövgren, Ingemar Nordström, Kenneth Jansson, Kjell Velander,
vår dirigent Susanne Åhlström Dahl, Agneta Gustavsson, Boel Meijer, Kjell Björk och Sven Martin.
Längst till vänster bakom Aino sitter Lars Velander. till höger bakom Ingemar står Leif Plobeck,
till höger bakom Kjell står Ing-Marie Bäcklund, till höger om
Ing-Marie står Kjell-Ove Ericson.
Till höger bakom Boel står Hans Hjelm, till höger, bakom Kjell Björk står Cornelia Nordström.

Ett tack till Stig Larsson och Kjell Ove Ericson för hjälp med materialet och till
Rune Larsson som sammanställ det.
Kolbäck i februari 2011

 

    Kolbäcks hembygdsförening                   Stationsgatan 12,    734 50 Kolbäck                     info@kolbacksbygden.se