Borgbylokalen


Borgbylokalen på sent 1900-tal

Fastigheten Borgby 1:4 med Borgbylokalen, som man förr kallade den, ligger på en höjd strax intill den gamla fäst­ningen Borgby Skans efter Västeråsvägen. Här nedan något om dess historia innan det blev en Crossfit anläggning på platsen.

Metodisterna var i slutet av 1800-talet i behov av en lokal för sina möten.  Karl Andersson som ägde angränsande jordbruk skänkte dem en tomt eller rättare sagt en kulle. Läs govobrevet

Den 19 december 1885 fick Metodist­för­samlingen lag­fart på fastigheten. Ett kapell uppfördes av ståen­de timmer och inreddes med både altarring och vaktmästarbostad.

En för tillfället tillräckligt religiös fröken, Hulda Åberg, bodde där en tid och innehade tjänsten som vakt­mästare. Hulda gifte sig senare med Hjalmar Norberg och flyttade till Smebruket i Mölntorp. Där blev de tu ett färgstarkt par, dock inte i religiös bemärkelse.

I Borgbykapellet arrangerade metodisterna sina möten och höll söndagsskola för barnen. Det fortgick till i slutet av 1920-talet, dock i avta­gan­de omfattning. I sammanhanget kan nämnas att i Åskebro fanns en Mis­sio­nshydda.

Samhällen som Kolbäck växte och metodisterna ville flytta dit om man bara kunde av­yttra kapellet. Efter stor vånda och många turer såldes slutligen fas­tig­heten till bondeförbundets avdelning i Säby.

Förutom kö­pe­­skil­lingen på 4 000 kronor föreskrevs i avtalet att man inte fick använda lokalen till något så syndigt som dans. Bestämmelsen började man dock bryta mot på 1940-talet.

Bondeförbundet (Centern) i Sverige hade sitt ursprung från 1888, men då under be­näm­­ningen Lantmannapartiet. Säby bondeförbundsavdelning grundades den 7 juli 1917.

Invigningen av den förvärvade och efter­läng­tade lokalen skedde den 17 september 1933. Ordföranden Alrik Hällgren, Hällby, höll invignings­talet. Efter beslut på ett möte den 4 april 1935 byggdes altarringen och vaktmästarbostaden om till estrad respektive läktare.

Då bilismen ökade var en parkeringsplats nödvändig. Mark härför arrenderades gratis av David Karlsson som nu ägde det angränsande jordbruket.

David, eller KEV- Kalle, som han kallades, grundade Kolbäcks Elektriska Verkstad 1919. 1923 började han tillverka radio­ap­pa­rater  tillsammans med Luxors grundare Axel Harald Holstensson från Norberg.

Borgbylokalen var krävande i underhåll, bland annat höll taket på att rasa in. Lösningen blev att bondeför­bun­darna 1955 överlät lokalen till ungdoms­generationen Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund SLU som hade bildats 1932.

Kapellet hade som sig bör högt till tak. Så det gällde att elda hårt i den stora vedeldade kaminen om man ville få upp rumstemperaturen till mötena. Det var till och med nöd­vändigt att börja eldningen dagarna innan sammankomsterna.

Vid ett tillfälle hade två SLU-ynglingar påtagit sig uppgiften att värma upp lokale. Uppgiften fick inte högsta prioritet hos dem så de glömde bort uppdraget. Sent uppdagade de två emellertid sitt misstag.

Att i all hast tända en brasa utan torr ved är inte det lättaste. Därför hämtades lite bensin från lätt­viktsmotorcykeln (liknande moped) som de då hade kommit farande på.

En kopp bensin slängdes i kami­nen. Kvarvarande glöd antände omedelbart bensinen med resultat att kaminen for i luften och landade lite varstans i lokalen.

Hur yng­lin­garna upplevde situationen där de trevade sig fram i den tjocka röken kan man lätt föreställa sig. Dock hade det inträffade det goda med sig att en fotogenkamin införskaf­fades i all hast.

En grundlig upprustning av fastigheten gjordes 1980. Bönderna i socknen skänkte byggnadstimmer på rot.

I dag ägs fastigheten Borgby 1:4 av föreningen Crossfit Mälardalen som bildades 2013.

Kolbäck i juni 2023
Kurt Larsson
 


Söndagsskola i Borgbylokalen på 1920-talet
 


Svenska Lantbygdens Ungdomsförbund SLU på 1950-talet
 


Crossfit Mälardalen på 2010-talet

Till korta berättelser