Emil Andersson Speceri & Diversehandel

Emil Andersson på sin 50-årsdag 1934. Bilden är färglagd.

Emil Andersson var född 1884 på gården Nasta i Munktorp socken. Emil hade sex syskon. Två av hans bröder öppnade bilverksta den tredje övertog gården. Emil själv bröt tidigt upp från bondelivet för att började en karriär som handlare. Han blev springpojke och praktiserade i Stockholm.

Kolbäcks samhälles snabba utveckling runt sekelskiftet 1900 utmanade den nu 26 årige Emil Andersson att pröva sin lycka. Han fann en lämplig fastighet som ägdes av kommunen och låg efter stora vägen, nuvarande Stationsgatan 16. (Gatunamn fick Kolbäck först 1945.) Där öppnade han 1910 sin första affär Emil Andersson Speceri & Diversehandel.


Sigfrid Jakobsson, Karl Ekström och Emil Andersson

Till större kunder körde Emil själv ut varor för att på så sätt få mer försäljning. En av dessa var Berta Eriksson hushållerska åt växeltelefonisterna på Kolbäcks Telefonstation. Berta och hennes tvillingsyster Anna var födda 1892 och kom som Emil från Munktorp. (Telefonstationens existens 1894 – 1940)

Det sa klick mellan Emil och Berta och paret gifte sig 1914. Deras första hem fick trängs med affären tills lägenheten på ovanvåningen blev ledig. Anna gifte sig med slussvaktare Gustaf Bertil Gerdin, Westerqwarn.

Emil Andersson utvidgar snart affärsverksamheten och på 1920-talet fick Kolbäck sin första bensinmack en Esso-pump. Inför en tankning tillkallades expediternas uppmärksamhet med en klocka.


Kolbäcks mejeri, mejeristbostaden och Emil Anderssons affär med Esso macken.

Expansionen fortsatte och år 1936 övertog Emil Andersson E. Bergströms Speceri & Diverseaffär i hörnet av Stationsgatan och Hallstavägen samt en affär i Ståltorp Surahammar


E. Bergströms Speceri & Diverseaffär Huset revs 1959.


Ståltorps Handelsbod

Handelsboden i Ståltorp byggdes troligen 1868 av hemmansägare J Andersson och varade i omkring 90 år. Bilden från början av 1940-talet.

Emil och Bertas två barn, Erik och Gunnar, skolades i affärsrörelsen. Vid drygt 60 års ålder gjorde Emil Andersson en rockad 1945. Erik fick överta butiken för Järn Färg & Bosättningsartiklar och Gunnar fick överta speceributiken som nu blev Emil Andersson Snabbköp. Emil och Berta flyttade till en villa på Östra Åvägen.


Lagerlokalen med Sylvia Sjöströms damfrisering på ovanvåningen.
Huset byggdes sedan om till affär för Järn Färg & Bosättningsartiklar.

Erik Andersson å sin sida överlät 1981 Järn & Färghandeln till nästa generation, sönerna Lennart och Bengt. Bosättningsartiklarna är borttagna ur sortimentet i övrigt har inte mycket förändrats i affärens snart 80-åriga tillvaro. Den drivs i dag av Bengt/Spiken Andersson.


På trappan: Kerstin Pettersson, Marianne Gustavsson, Gunnar Andersson och
Barbro Andersson.

Emil Anderssons Snabbköp avyttrades 1978 vid Gunnars för tidiga frånfälle. Samma år öppnande Eva Kalnins och Torsten Nordström Lövgren Blomsterhandel i huset.

HSB ville emellertid komma över tomten där affären låg och ingrep aktivt för att få blomsterhandeln flyttad till nya lokaler i gamla konsumhuset. Hallstahammars kommun sålde 1988 fastigheten till HSB och Bostadsrättsföreningen Åbrinken bildades. Husen på tomten revs 1990.

Emil Andersson var en betydande person med ett brett kontaktnät i samhället. Medlem i både Kolbäcks kyrkokör och Säby manskör. Han var också en renlevnadsman. Den illmarige doktor Netzel ville kurera honom för den åkomman och förskrev en matsked whisky dagligen.

Emil Andersson avled 1958 vid 74 års ålder och Berta fem år senare.

Emil Andersson 60 år med familjen: Gunnar, Berta, Erik och Pauli.
1942 tog Emil och Berta till sig Pauli, en pojke från Finland, som de sedan blev fosterföräldrar åt.

Ett tack till Gunnivi Markkanen och Bengt/Spiken Andersson som svarat på mina frågor inför berättelse och till Surahammars hembygdsförening för bilden från Ståltorp.

Kolbäck i juli månad 2023
Kurt Larson

Länk till Brf Åbrinken

Länk till fler korta berättelse