Kvarnarna i Mölntorp


Kvarn från 1800-talet
Den äldsta av Mölntorps kvarnar som finns avfotograferad byggdes 1796 och var belägen där Intra i dag har sin fabrik. Den byggdes av timmer, fick fem stenar och drevs av ett vattenhjul.

 


Kvarn från 1900-talet
En modernare kvarn som var byggd av sten och hade turbindrift, ett effektivare sätt att utnyttja vattenkraften. När Mölntorps Smidesfabrik expanderade blev kvarnen ombyggd 1908 till verkstadsutrymme och senare till kontor.

 


Westerqwarn på 2000-talet
Vi har haft en tredje kvarn i Mölntorp, Westerqwarn. Den tillhörde Kungsgården Mölnetorp, som Gustav Vasa lät omvandla till en slottsbyggnad som stod färdig år 1560 och som då fick namnet Strömsholm. Kvarnen drevs då med vattenkraft men byggdes om till el-drift 1915 då den närliggande kraftstationen blev klar. År 1974 upphörde verksamheten.


På Johan Ulfströms kart från 1794 syns vattenkanalen till kvarnen samt Västerkvarns slussar, fallhöjd 6,8 meter.

Arbetsflödet i en kvarn för den oinvigde.
– På översta planet placerades de inkommande säckarna med säd.
– På andra planet maldes säden mellan två stora räfflade kvarnstenar.
– På bottenplanet rann det malda mjölet ner i säckar för hemtransport.

En mer detaljerad beskrivning över kvarnverksamheten överlåter jag till en riktig mjölnare. Dock vill jag först berätta om ett minne jag har från kristiden.

Under kriget var många livsmedel ransonerade så ock havregryn. Man kunde ändå få havre mald till havregryn i kvarnen. Hur skicklig mjölnaren än var kunde det komma med skal från de krossade vetekornen i grynen. Då man använde vithavre syntes skalen inte så lätt. Det stack ändå i munnen när man åt sin havregrynsgröt på mornarna.

Fritiof Johansson född 1904 hade under större delen av sitt liv arbetat som mjölnare både i Mölntorp och på andra orter. Hans morfar och morfars far har också varit mjölnare. Fram till 1963 skötte Fritjof Västerkvarn som han övertog efter sin far.

Fritiof ville gärna studera till något "fint" men det fanns det inte pengar till trots mjölnarfamiljens relativt höga status. Dock lärde han sig något så fint som att spela orgel som han sedan praktiserade i traktens kyrkor. Han har också varit kamrer på Handelsbanken i Kolbäck.

Fritiof Johansson lämnade efter sig en berättelse – Livet vid en gammal kvarn förr i tiden.

Kolbäck i februari 2023
Kurt Larsson 

Fritiof Johanssons berättelse