Kolbäcks mejeriförening


Kolbäcks mejeri 1932. Foto Gustaf Åhman

Mejerirörelsen började sin verksamhet i Kolbäck på 1870-talet då bedrevs den som uppköpsmejeri vid Nybro. Ägare till företaget var godsägare Eric Ericsson, Kyrkbyn. *)

På initiativ av lantbrukare Erik Hedberg i Forsta och Gustav Olsson i Frössvi med flera bildades år 1890 Kolbäcks mejeriförening. Mejeriet vid Nybro övertogs då av den nybildade föreningen som där bedrev mejerirörelse under fem år. Därefter uppfördes år 1895 egen mejerifastighet jämte bostadshus och ekonomibyggnader.

Ar 1921 tillkom en större byggnad av mejeriet som ostkällare, butik för mjölkförsäljning, kontor, bostadsrum och under år 1932 företogs större reparations-, tillbyggnads-, restaurerings- och moderniseringsarbeten. På ovanvåningen fick distriktssköterskan och Folktandvården sin mottagning.

Då Kolbäck nu hade tillgång till elektricitet installerades en ny uppsättning moderna maskiner för såväl upphettning som kylning av mjölken samt en mängd andra maskiner som levererade av AB Separator.

Den invägda mjölkmängden utgjorde vid mejeriföreningens början år 1890 till ca 3 000 kg per dag men steg till ca 10 000 kg per dag år 1931. Mjölk och grädde för direkt konsumtion har så gott som hela tiden från föreningens början försålts till Stockholm.

Den 30 mars 1957 tog mejeriet emot den sista mjölken från bönderna i trakten. Under åren 1958 – 1960 bredrev omskolningsverksamhet för mekaniker i mejerilokalerna. Bröderna Narvings Charkuterifabrik AB **) hade där verksamhet i 17 år. Deras specialitet var enrisrökt skinka och korv.

Fastigheten togs över av kommunen som rev byggnaderna och sålde tomten till bostadsrättsföreningen Åbrinken. 1988.

Kolbäck i september månad 2023
Kurt Larsson


VLT 27 mars 1890


De identifierade bland mejeripersonal är: Majken Jansson/Hedström, Maurite Björklund, Signe Johansson, Lennart Bergkvist, Ragnar Westin och Mejeristen
Nils Johnsson.
Foto Gustaf Åhman


Bostadsrättsföreningen Åbrinken. Foto Kurt Larsson


Kolbäcks mejeri, mejeristbostaden (senare polis- och kommunalkontor) och Emil Andersson speceriaffär. Foto från 1943.

Källa: Beskrivning över Västerås med omnejd av Västerås stad 1930.

*)
Läs om Eric Ericsson

**)
Bröderna Narvings Charkuterfabrik i Västerås.  
Firma grundades år 1929 av bröderna Holger, Nils och Sven Narving och den drevs i början i mycket blygsam skala med partiförsäljning uteslutande av alla slags färdiga charkuterivaror. Försäljning sker av alla slags charkuterivaror av egna tillverkningar jämte kott och fläsk, vilken senare försäljning under årens lopp utvidgats att förutom Västerås med omnejd även omfatta Stockholm och andra delar av landet.

Narvings bidrog vid Röda fjäderninsamlingen.

Röda fjädern var ett epokgörande initiativ som engagerade hela Sverige i kampen mot cancer. Den 19 april 1969 hölls en stor insamlingsgala med Lennart Hyland som programledare i Sveriges Television. Pengar samlades in från hela landet till cancerforskningen.

KorvVärldens längsta korv från Narving, 20 meter, bärs fram i Kolbäck
Foto Kjell Berggren