Mölntorps småskola


Mölntorps småskola 1890

Vid en sockenstämma i Säby den 27 november 1842 skulle en Kunglig kungörelse behandlas som påbjöd att skola måste inrättas i socknen inom fem år. Enligt samma kungörelsen skulle en skoldirektion utses.

Till ledamöter i skoldirektionen valde sockenstämman: Patron Per Magnus von Unge på Mölntorp, nämndeman Johan Brodin Stora Boda, hemmansägare Eric Ericsson Säby by, Anders Sevlin Håskesta och fjärdingsman Eric Olsson Hellby.

I Säby fanns på den tiden både kyrkoherde och prost. Man enades i skoldirektionen om att tillsätta en scholpräst. Pastor P Canell var ju redan avlönad så han fick nu uppdraget att hålla skolundervisning. Så var den frågan löst.

Pastorn tog på sig uppdraget, också att lösa lokalfrågan. Den 1 maj 1845 blev därmed den första skoldagen i Säby socken. Det kan nämnas att vid undervisning i skrivning användes en sandbänkar där barnen skrev i sanden.

År 1863 valdes Frans Viktor Pettersson från Kärrbo till ordinarie lärare. 1873 hade man en småskola i Lilla Säby och 1894 byggdes skolan invid kyrkan.

År 1889 byggdes med förenade krafter småskolan i Mölntorp, med en liten lägenhet till skolfröken. Mölntorps Gård hade upplåtit mark och timmer kom från ett rivet bageri som tillhört Livregementets grenadjärkår på Utnäs. Skolan invigdes 1890 och lärarinna under första vårterminen var fröken Mina Hultstrand.


Jenny Eriksson

Den 24 augusti 1890 tillträdde fröken Jenny Eriksson platsen som ordinarie lärarinna. Hon var då 20 år gammal och blev en mycket omtyckt skolfröken både av barnen och föräldrarna. Kroppsaga var tillåten i den tidens skolor och tillämpades också, men inte av Jenny.

Det hände, berättar en som har haft henne till lärarinna, att när någon gosse varit stygg sändes han ut i skogen för att hämta björkris. Sedan fick styggingen själv slå sig med riset medan Jenny stod bredvid och grät. Jenny stannade på sin lärarinnepost i 40 år. Hon gick bort 1961.

1930 fick skolan en ny lärarinna, Rut Larsson och 1935 tillträdde fröken Karin Norin tjänsten vid 32 års ålder. Förutom syslöjd för flickorna införde fröken Karin 1942 träslöjd för pojkarna, något som inte fanns i Säby tidigare. Karin Norin gifte sig 1947 men Nils Larsson.


Fröken Karin med skolbarnen födda 1932 och 1933.
Stående från vänster: Karl Vallin, Bernhard Schönberg, Gurli Strandberg,
Evy Nilsson, Ingrid Karlsson, Siri Hjälm, Sven-Erik Ahl, Sten Andersson,
Knästående från vänster: Karl-Gustaf Eriksson, Gunnar Larsson.

Skolundervisningen i Mölntorp lades ned 1968. Och året efter lades också småskolan i Säby ned och barnen fick fortsätta skolgången i Kolbäck. 1969 avstyckades tomten från Mölntorps Gård. Huset bygdes om till Försvarsgården för hemvärnet, lottorna och Strömsholms skytteförening.


På Hemgården intill Mölntorps småskola.
Jennys mor änkefru Johanna Sofia Eriksson köpet 1923 en tomt på 1283 kvm för 625 kronor av Alfred Ericsson i Ulfsta och byggde Hemgården åt sig och sina döttrar Anna, Maria och Jenny alla tre skolfröknar. Sonen, folkskollärare i Stockholm, Carl August tog namnet Riddersporre efter deras anfader som adlades under Carl XI:s tid.

Kolbäck i september månad 2023
Kurt Larssom