Sömmerskan i Kvarnfors

När Säby Hembygdsförenings styrelse planerade den traditionella Säbydagen inför 2002 kom idén att visa sömnad och sytillbehör som tillhört Gärda Elvira Eriksson. Hon hade skänkt samlingen till Säby kyrka. Jag blev därför ombedd att skriva något om Gärda Eriksson och så här blev det.

På Kvarnfors i Mölntorp hade Gärda Eriksson en syateljé i en lägenhet på ett rum och kök. I samma lägenhet bodde hon inte bara själv utan även hennes mor och far Anna och Fredrik Eriksson.

Båda föräldrarna kom 1890, vid 24 års ålder, som dräng och piga till lantbrukare Gustaf Eriksson i Säby By. Samma år gifte de sig och flyttade till Mölntorp. Fredrik började där på fabriken som smidesarbetare.

I Kvarnfors syddes inte bara finklänningar och andra klädesplagg till kvinnorna på orten. Gärda tog även emot elever. Det var viktigt för den tidens blivande husmödrar att själva kunna sy barnens kläder.

Vid sidan av sömnaden städade Gärda kontoret på fabriken och under kriget fick hon förtroendet att dela ut ransoneringskuponger.

Gärda bodde kvar i Kvarnfors till 1956 då hon flyttade till det nyuppförda Konsumhuset i Kolbäck. Hon var trots sitt handikapp och små omständigheter en glad och vänlig människa med känsla för hembygden.

Gärda Elvira Eriksson gick bort den 21 juli 1976 vid 84 års ålder och vilar nu på Säby kyrkogård.

Det enda fotot jag funnit av Gärda har jag fått från Ruth Karlsson. Det är taget strax innan hon skulle till lasarettet för sitt onda knä.

Kolbäck i augusti månad 2023
Kurt Larsson


Gärda Elvira Eriksson