Verkstadsskolan i Kolbäck

Västmanlands Läns Centrala Verkstadsskola i Kolbäck 1960 – 1971

Efter andra världskrigets slut 1945 stod Sverige inför ett enormt uppsving i efterfrågan på varor och tjänster från de krigshärjade länderna. Ny välutbildad arbetskraft behövdes inom alla yrken för att möta behovet.

Tankar fanns på att organisera yrkesutbildningen i landet genom centralt belägna skolor i länen, benämnda Centrala Verkstadsskolor. Idén hade redan genomförts i de flesta län när Västmanlands läns landsting, efter flera års funderande, år 1956 beslutade att inrätta en Central verkstadsskola i Kolbäck.

Den första verkstadsskolan i Kolbäck startade den 1 juli 1957 i en nyuppförd byggnad mitt emot Gästgivargården (i dag Lindströms plåtslageri) med två avdelningar: Byggnadssnickare och värme- och sanitetsmontörer. Startårets elever fick börja sin utbildning med att ställa i ordning sina egna verkstadslokaler.

Elevernas inackorderingskostnad vid Gästgivargården uppgick första året till 125 kronor per månad. Stipendier och flitpengar utgick, varför elevens egen kostnad var överkomlig för föräldrarna.

Under åren 1958 – 1960 administrerades vid skolan även omskolningsverksamhet för mekaniker i de gamla mejerilokalerna i Kolbäck. (Mejeriet lades ned 1957.) Första årskursen hade många ungerska flyktingar som elever.

En större verkstadsskola hade beslutats av Landstinget till en kostnad beräknad till 7,3 miljoner kronor,

Kungliga Överstyrelsen för Yrkesutbildning var det statliga tillsynsorganet som utfärdade undervisningsplaner och som bestämde vilken undervisningsmateriel som skulle finnas vid varje yrkesavdelning.

Under försommaren 1960 anlände en strid ström av läromedel till den ännu ej färdiga skolan. Problemet löstes genom att Gästgivargårdens stallbyggnader inhyrdes som upplag. Varje avdelning tilldelades ett avskilt utrymme – spilta.

Skolan stod klar till höstterminens början år 1960 och omfattade 15 olika yrkesinriktningar. 1965 gick den första flickan Britt-Marie Johansson ut med avgångsbetyg på instrumentmakarlinjen.

För elever som inackorderades vid skolan hade uppförts tre elevhem om vardera 32 platser. Ett av husen är i dag regionens vårdcentral.

I samband med kommunsammanslagningen 1971 köpte Hallstahammars kommun Verkstadsskolan av Landstinget. Skolan blev en del av kommunens gymnasieskola och fick namnet Herrevadsskolan.

Herrevadsskolan upphörde i maj 1983 och flyttades till Parkskolan / Kantzowska gymnasiet i Hallstahammar. Under 2013 avvecklades även den skolan.

Kolbäcks Volleybollklubbs hemmaplan var under 10 år gymnastiksalen i Verkstadsskolan. Där firades stora framgångar. Den första kom 1962 gå herrlaget erövrade det första officiella SM-tecknet genom att i en dramatiskt final besegra förhandsfavoriten Kallhälls bollklubb. Och damlaget blev svenska mästare både 1965 och 1969.

Kolbäck den 6 augusti 2023
Kurt Larsson

Personalen vid Herrevadsskolan 1983 inför flytten till Parkskolan i Hallstahammar

Källa: Verkstadsskolan i Kolbäck av Holger Carlsson.