Bildbank / Föreningsliv
Andra sortering

Bildnummer: G468
Kategori: Föreningar
Ort: Kolbäck
Plats: PRO-lokalen Stationsgatan
Tid: 2016-09-01
Fotograf: Ewa Snellman Welén
Motivbeskrivning: PRO:s musikgrupp 2:a sortering, bildades hösten 2012.
Carina Ljungkvist, Betty Karlsson, Åke Hällgrern, Karl-Axel Strömberg, Berit Wallin, Ulla Pettersson
Berit Karlsson, Eilert Andersson, Börje Johansson