Start Kolbäcksbygden
Vid Kolbäcken 1900
Huvudgrupper Att besöka Bildbanken
Föreningen Historik Skildringar

 

Välkommen tll öppet hus 2018

Varje tisdag kl 13.30 - 16.30 under tiden 30 januari - 28 november, med undantag av 1 maj,
i hembygdslokalen, Stationsgatan 12 i Kolbäck.

 

Kulturarvsdagen den 9 september 2017

Bengt Pettersson berättar om Årby gravfält med omgivningar

Intresset var stort när Kolbäcks Hembygdsförening arrangerade sitt bidrag till årets Kulturarvsdag. Riksantikvarieämbetet stod för samordningen i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer.

Från centrala Kolbäck startade en fullsatt buss, som styrde vidare mot intressanta sevärdheter. Under färden berättade Rune Larsson entusiastiskt om historiska händelser och platser. Bland annat vad som hände under slaget vid Herrevadsbro, varför platsen för Kolbäcks Folkets Park valdes, att Birger Jarl troligtvis slog läger vid Borgby skans, att den världsberömde operasångaren Set Svanholm var organist, kantor och folkskollärare i Säby.

Vid Årby gravfält gav Bengt Pettersson en målande beskrivning hur vikingaskeppen kom inseglande över nuvarande åkermark, när vattenståndet var fyra meter högre än idag.

Resan passerade ståtliga Strömsholms slott och ytterligare ett stopp gjordes på Stallplan i Strömsholm, där Arméns kör- och ridskola, sedan länge, ersatts av Ridskolan Strömsholm i civil regi.

Innan återresan mot Kolbäck avslutades med fika på Borgåsunds Gästhamn & Café, där Kent Sjöström berättade om utvecklingen av Strömsholms kanal och 1800-talets största mälarhamn, Borgåsund.


Årsmöte 26 mars 2017

Rolf Pennerud avtackas av ordförande Kent Sjöström

Vid hembygdsföreningens årsmöte omvaldes stora delar av styrelsen. Kent Sjöström valdes till ordförande efter Rolf Pennerud, som avsagt sig omval. Ett glädjande tillskott är Lena Robertson som ansluter som suppleant i styrelsen. Några medlemmar anmälde sig frivilligt till föreningens valberedning. Efter avtackning av Rolf Pennerud upphängdes en oljemålning föreställande David Karlsson, grundare av Kolbäcks Elektriska Verkstad. Före det sedvanliga fikat, så visades en film om Robertsons Rörmokeri i Kolbäck.

Kurt Larsson avslutade mötet med att presentera sin bok "Vedspis, mikrofilm och bredband". I boken berättar Kurt om sina minnen, sin hembygd och lite om sig själv. Innehållet präglas av historiska nedslag ur hans personliga synvinkel. Tryckningen har möjliggjorts genom ekonomiskt bidrag från Eva Bergqvist minneskonto. Styrelsen har beslutat att skänka var sin bok till föreningens medlemmar.

Boken finns här i PDF-format (16MB)

Lars Gahrn recenserar boken

________________________________________________________________________

Ett porträtt som gåva


Hembygdsföreningen har fått ett porträtt i olja föreställande David Karlsson, grundare till Kolbäcks Elektriska verkstad. Gåvan kommer från Anna Eyjolfsdottir, dotterdotter till David.

David och hans hustru Edith bodde i Kolbäck mellan 1919-1941 och därefter i Västerås.

I unga år fick David plats vid Asea i Västerås och senare vid dotterbolaget i Oslo. Efter en tids anställning vid National Industri i Sandefjord återkom han till Sverige och knöts till Asea i Ludvika. Han startade egen fabrik år 1919 i en liten förhyrd lokal i Kolbäcks stationssamhälle och började tillverka gjutjärnskapslad elektriskt material. 1925 var lokalen för liten och han lät uppföra en egen verkstad, som 1930 byggdes till. 1947 invigdes verkstaden på Vallbygatan 24. I mitten av fyrtiotalet hade fabriken 60 anställda och en årsomsättning på över en miljon kronor.

Fabrikör Karlsson var den drivande kraften vid tillkomsten av Kolbäcks brandväsende, där han bidrog med både arbete och ekonomiskt bistånd. Han var även ordförande i brandstyrelsen och brandchef. David Karlsson stöttade också idrotten och var ledamot av Kolbäcks kommunalfullmäktige och ordförande i civilförsvarsnämnden.

 

Höstmöte 2016Marie Eriksson och Sanna Fredriksson från Seniorglädje berättade om kommunens satsning att ordna intressanta och nyttiga aktiviteter för alla pensionärer. Det kan vara någon form av träning, kursverksamhet, temafester, allsång, utflykter och annat som bidrar till att höja livskvaliteten och sätta guldkant på tillvaron. Träningslokal i Kolbäck är Hjärtpunkten, som ligger på Hagvägen 3. I Hallstahammar får man besöka Hästhoven.

Ett 25-tal medlemmar uppskattade Marie och Sannas erbjudanden och lät sig väl smaka när föreningen bjöd på kaffe/te med bullar och kakor

Årsmöte 20 mars 2016

Kurt Larsson avtackas av ordförande Rolf Pennerud

Kolbäcks hembygdsförenings årsmöte började med en tyst minut för att hedra de medlemmar som avlidit under året, varefter Ingrid Larsson läste en vacker dikt. Under mötet omvaldes ordförande Rolf Pennerud, tillsammans med övriga styrelsemedlemmar, med undantag av Kurt Larsson, som avsagt sig omval. Kurt, som byggt upp och ansvarat för föreningens hemsida, avtackades för sitt mångåriga arbete, med en blomsterbukett och lunch på Westerqwarn Pub & Restaurang. Under året har Kurt moderniserat hemsidan, så att den fungerar även för platta och smartphone. Kent Sjöström presenterade sidans funktioner och några nyheter för årsmötets deltagare. Kaffe, te och kakor lät sig väl smaka. En reproduktion, med motiv från Kolbäcksån av konstnären Rudolf Gagge, lottades ut.

 

Välkommen till vår nya hemsida

Vi skriver januari 2016 och håller på att succesivt modernisera vår gamla hemsida som vi startade upp 2004. Det tar lite tid innan allt blivit klart men om det är något du saknar eller har synpunkter på så tar vi tacksamt emot dina kommentarer.

Vår verksamhet kan sägas stå på tre ben:
─ Hemsida med Bildbanken och fritextsökning.
─ Skildringar om bygden i texthäften och på hemsidan.
─ Öppet hus varje tisdag 13:30 - 16:30.

Vi behöver fler som hjälper till på tisdagarnas öppet hus. Det gäller två eftermiddagar om året. Kom och hjälp oss. Du får själv en trevlig stund på köpet. Kontakta styrelsen.

 

Kärrspindel

Hallstahammars kommuns kulturella besöksmål
låg i Kolbäcks socken före år 1943.

 

Höstmöte 2015

Emil Berglund

Kulturutvecklare Emil Berglund besökte Kolbäcks Hembygdsförenings höstmöte den 25 oktober, där han talade under rubriken "Medborgarna, kulturen och framtiden". Emil förklarade de humanistiska och antropologiska kulturbegreppen och bildspråkets betydelse. Han berättade hur synergismen mellan näringsliv, kultur och turism utvecklats över tid och hur den offentliga konsten inverkat positivt på besöksnäringen. Det var intressant att höra om kulturens historiska utveckling från en mycket begränsad marknad, utan ekonomiskt värde, till en reproducerbar publik massmarknad, där gränsen mellan producent och konsument suddats ut och där värde skapas genom deltagande och inte bara försäljning. Emil citerade Edward de Bono: "Belåtenhet utan blick mot förändring och mot framtiden är en riskabel strategi".
/Kent Sjöström

31 år som styrelsmedlem

Kerstin Hall, Rolf Pennerud
Kerstin Hall får en blomma av föreningens ordförande Rolf Pennerud

Kerstin Hall avtackades vid en ceremoni för sitt 31-åriga styrelsearbete i Kolbäck hembygdsförening. Hon var med då föreningen bildades 1984 och var länge dess kassör. En stor händelse som också firades stort var flytten till egna lokaler i Kommunalhuset 1992.

Se bildnummer: G200   G201   G202   G203

Tack vare Kerstins ålder, 84 år, och sitt arbete inom gamla Kolbäcks kommun är hon en pålitlig källa till vad som tilldragit sig i Kolbäcks samhälle och hos dess befolkning. En minneskälla som kan komma till pass vid föreningens tisdagsträffar och inte minst när det gäller att identifiera personer i föreningens stora bildbank.

Nu skall Kerstin först och främst vårda hälsan så hon kan fortsätta sin Loppis i Hallsta och sälja vår hembygdssouvenir Amstaringen och att också komma på våra tisdagsträffar.

Tack Kerstin för allt ditt uppoffrande arbete / Kurt Larsson 2015-08-27

 

Årsmöte 29 mars 2015

Årsmöte 2015

Becky Evensen

Becky Evensen, utbildningschef Ridskolan Strömsholm samt rektor på Ridsportgymnasiet, var inbjuden att ge oss en rykande färsk information om verksamheten.
Läs mer!