Bildbank / Föreningsliv

Bildnummer: K15
Kategori: Föreningsliv
Ort: Kolbäck
Plats:
Tid: 1963
Fotograf:
Motivbeskrivning: Kolbäcks Musikkår. Till vänster Ivar Barkman, en av initiativtagarna till musikkårens bildande. I mitten dirigenten Gunnar Gårdnäs. Till höger basisten Sven-Erik Baarman. Fotografiet är taget under en repetition