Bildbank / Föreningsliv

Bildnummer: K20
Kategori: Föreningsliv
Ort: Västerås
Plats: Utanför domkyrkan
Tid: 2013
Fotograf:
Motivbeskrivning: Kolbäcks Musikkår vid ett annorlunda och hedersamt uppdrag av Svenska Kyrkan, Västerås Stift. Vid ett präst- och diakonmöte i Västerås marscherar kåren framför en delegation av cirka 400 präster och diakoner, från Domkyrkan till Aros Congress Center. Två psalmer, med marscharrangemang, kändes mycket annorlunda och kåren fick en hel del av stadens flanörer att höja på ögonbrynen, när detta säregna följe gled genom gatorna.